september 10 2021 0Comment

Správny výber nového plastového okna

Ak si práve vyberáte nové plastové alebo hliníkové okná pre váš dom, alebo byt, poradíme vám, na čo sa zamerať pri ich výbere tak, aby vám spoľahlivo slúžili dlhé roky.

Na čo sa zamerať pri porovnávaní vlastností okien:

 1. izolačné vlastnosti okna
 2. funkčnosť – konštrukcia, kovanie a kvalita prevedenia
 3. bezpečnostné vlastnosti okna – odolnosť voči vlámaniu, páčeniu a pod.
 4. dizajn – farebné možnosti a tiež tvary a rozmery rámu a krídiel okna

1. IZOLAČNÉ VLASTNOSTI OKNA

Tepelno-izolačné vlastnosti okna sú jedným z najsledovanejších parametrov pri oknách a dverách. S príchodom pasívnych domov požiadavky na tieto hodnoty neustále stúpajú.

Tepelnoizolačnú schopnosť konštrukcie (a teda aj okna) vyjadruje súčiniteľ prestupu tepla, označuje sa U. Keďže je prevrátenou hodnotou tepelného odporu, čím je táto hodnota menšia, tým lepší izolant máme.

Štandardné okno sa skladá z rámu, krídla a skla. Súčiniteľ prestupu celého okna je teda zložený zo súčiniteľa prestupu rámom Uf a súčiniteľ prestupu sklom Ug. Sklo má túto hodnotu väčšinou lepšiu – lepšie izoluje. Trikom mnohých výrobcov a predajcov okien je uvádzať práve túto hodnotu a zavádzať zákazníka lepšími hodnotami, ako má reálne okno ako celok. Naše špičkové plastové okná TROCAL 88+ pre pasívne domy dosahujú túto Uw = 0,8 W/m2K. Za štandard sa dnes (máj 2019) považuje hodnota Uw okolo 1,1 W/m2K.

2. FUNKČNÉ VLASTNOSTI OKNA

Sem zaraďujeme požiadavky na dlhodobú funkčnosť a ľahkú obsluhovateľnosť pri prevádzke okien:

 • aby krídla okien po čase neovísali až do stavu, že sa nedajú otvoriť, resp. zavrieť
 • aby na otočenie ovládacou kľučkou nebolo potrebné vyvinúť neadekvátnu silu
 • aby sa protikusy uzatváracích bodov po čase vplyvom nepresností a zvýšeného trenia nevytrhávali z rámu
 • kvalitne spracované kovanie okna – jeho povrchovú úpravu a riešenie pre ľahký a dlhodobý bezproblémový chod

Pri samotnom výbere nového okna sú tieto požiadavky ťažko overiteľné – je treba spoľahnúť sa na meno a renomé výrobcov jednotlivých komponentov okna – okenného profilu, skla, kovania, ale tiež kvalitu samotného výrobcu. Veľmi dôležitá je tiež finálna fáza – montáž okien a dverí, ktorá dokáže pokaziť aj najlepší výrobok.

3. BEZPEČNOSTNÉ VLASTNOSTI OKNA

Okná a dvere sú pre nepozvaných návštevníkov najľahšou cestou do vášho domu alebo bytu. Preto je pri ich výbere potrebné venovať sa aj tejto téme a pozrieť sa, čo sú moderné plastové a hliníkové okná schopné ponúknuť v tejto oblasti.

 • okenný rám – mal by byť dostatočne pevný a vystužený oceľovou výstužou, dôležitá je tiež montáž – dostatočne dlhými oceľovými skrutkami alebo montážnymi plechmi
 • okenné krídlo – musí byť dostatočne tuhé, pri extrémne veľkých rozmeroch je vhodné uvažovať – ak je to možné – nad vystužením priečkou
 • sklo – do nových okien je možné osadiť tzv. bezpečnostné sklo – od základných skiel s vloženou bezpečnostnou fóliou až po vrstvené sklá, ktoré sú schopné odolať aj úderom rôznymi nástrojmi
 • okenné kovanie – moderné kvalitné kovania používajú tzv. bezpečnostné uzatváracie body, kedy uzatvárací bod má tvar hríbika a zapadne do drážky v kovaní rámu a znemožní tak vypáčenie krídla
 • bezpečnostné kľučky – výrazne zvyšujú bezpečnosť okien a to tým, že blokujú otočenie kľučky prostredníctvom manipulácie s okenným kovaním zvonku, zároveň však umožňujú pohodlnú obsluhu okna zvnútra

4. DIZAJN OKIEN A DVERÍ

Ponúka váš potencionálny dodávateľ plastových alebo hliníkových okien dizajnové riešenie, s ktorým ste spokojný?

Dizajn okna pôsobí hlavne farbou rámu a krídla, tiež však svojím tvarom a veľkosťou – pohľadovou výškou. Pri plastových oknách býva farebná škála obmedzená sortimentom výrobcu profilového systému, pri hliníkových oknách (a tiež plastovo-hliníkových) je možné použiť akúkoľvek farbu. Výber profilov je pri hliníkových oknách tiež väčší.

Samostatnou kapitolou je dizajn vchodových dverí, ktoré môžu byť riešené od jednoduchých priečkových dverí so sklenenou alebo plnou výplňou, až po dvere s tzv. dverovými výplňami.

tomio